ESPI 12/2020 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 grudnia 2020 roku zostały zawarte umowy sprzedaży 1000 udziałów Green Mark Sp. z o.o. (dalej Green Mark). Umowami objęte jest 100% udziałów, dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Green Mark. Wartość nominalna sprzedanych udziałów wynosi 50.000 zł, wartość sprzedaży wyniosła 500.000,00 zł.
50% udziałów zostało zakupione przez dwie osoby prywatne, pozostałe 50% zakupiła spółka Devoran S.A., cena sprzedaży jednostkowego udziału była równa dla wszystkich kupujących i wynosiła 500,00 zł.
Decyzja o sprzedaży została podyktowana odpowiednią ofertą, która pozwoliła na realizację bardzo wysokiego zysku przez Emitenta. Emitent zakupił przedmiotowe udziały 3 sierpnia 2020 roku za kwotę 50.000,00 zł, aktualnie sprzedał udziały za kwotę dziesięciokrotnie wyższą, realizując zysk w wysokości 450.000,00 zł. Zmiany właścicielskie nie mają mieć wpływu na współpracę pomiędzy Emitentem a Green Mark. Jednocześnie Emitent wraz z nowym właścicielem 50% udziałów Green Mark – spółką Devoran S.A., biorą pod uwagę nawiązanie współpracy.
Wypracowany zysk na tej inwestycji utwierdza Emitenta w zasadność dalszego działania na rynku OZE.