W obszarze zarządzania energią

Obecnie w ofercie BRAS S.A. oferuje następujące działania w obszarze zarządzania energią:

Identyfikacja klienta

Audyty energetyczne

Działania modernizacyjne

Rozszerzenie portfela usług w tym zakresie jest jednym z podstawowych założeń strategicznych Spółki, docelowe elementy to przede wszystkim Zarządzanie energią w grupach bilansujących

Jednym z docelowych obszarów działalności jest uczestnictwo w zarządzaniu energią elektryczną. W chwili obecnej część energii w Polsce może być przedmiotem wolnego handlu. Celem takiego działania jest zapewnienie wszystkim jej odbiorcom końcowym dobrowolnego wyboru dostawcy energii (wytwórcy lub pośrednika handlu energią), który zaoferuje im najkorzystniejszą cenę i warunki dostawy. Firmy zajmujące się handlem energią mogą kupować energię od jej wytwórców i sprzedawać ją klientom finalnym. Ceny i warunki ustalane są indywidualnie pomiędzy firmą sprzedającą, a kupującą energię.