Jest przedsiębiorstwem działającym na szeroko rozumianym rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez tzw. grupy bilansujące. Istotnym elementem działalności jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych, związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem projektów energetycznych.

świadczy usługi doradztwa i konsultingu biznesowego w zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej. Spółka prowadzi także działania, mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz systematycznego zwiększania ich udziału w całkowitej produkcji energii. Działalność taka ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla.

W zakresie realizacji projektów energetycznych Spółka współpracuje z partnerami krajowymi oraz w chwili obecnej prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia umów na strategiczną współpracę z międzynarodowymi koncenrami energetycznymi.

Działamy w przekonaniu, że satysfakcja oraz zadowolenie naszych klientów stanowią największą wartość naszej firmy, a także są fundamentem sukcesu.

Bras S.A.

Działalność w obszarze inwestycji i przy realizacji OZE

W zakresie odnawialnych źródeł energii oraz lokalnych źródeł energetycznych i kogeneracyjnych, Spółka realizuje projekty inwestorskie. Działalność BRAS S.A. w tym obszarze koncentruje się na opracowaniu i realizacji projektów z pełnym zestawem pozwoleń, przeznaczonych głównie na sprzedaż. Spółka dopuszcza także możliwość samodzielnego, lub wspólnie z pozyskanymi partnerami, wdrożenia i eksploatacji takich projektów.

Bras S.A.

Działalność w obszarze zarządzania energią

Jednym z docelowych obszarów działalności jest uczestnictwo w zarządzaniu energią elektryczną. W chwili obecnej część energii w Polsce może być przedmiotem wolnego handlu. Celem takiego działania jest zapewnienie wszystkim jej odbiorcom końcowym dobrowolnego wyboru dostawcy energii (wytwórcy lub pośrednika handlu energią), który zaoferuje im najkorzystniejszą cenę i warunki dostawy.

Bras S.A.

Działalność w obszarze zarządzania energią

Jednym z docelowych obszarów działalności jest uczestnictwo w zarządzaniu energią elektryczną. W chwili obecnej część energii w Polsce może być przedmiotem wolnego handlu. Celem takiego działania jest zapewnienie wszystkim jej odbiorcom końcowym dobrowolnego wyboru dostawcy energii (wytwórcy lub pośrednika handlu energią), który zaoferuje im najkorzystniejszą cenę i warunki dostawy.

Strefa inwestora

CAROM Sp. Z o.o           38,000,00 liczba akcji
42.77%
STARK INVEST LLC           14,940,860 liczba akcji
16.82%
NOXON LTD           8,785,000 liczba akcji
9.89%

Aktualności

30 listopada

EBI 18/20 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki BRAS S.A. …

Raporty bieżące EBI

13 listopada

EBI 18/20 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

14 sierpnia

EBI 18/20 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raporty ESPI

10 grudnia

ESPI 12/2020 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

12 listopada

ESPI 11/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji