Dokumenty korporacyjne

Regulamin Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000044204

Czytaj więcej

Regulamin Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN WALNEGO ZGOMADZENIA SPÓŁKI INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044204

Czytaj więcej

Regulamin Rady Nadzorczej

Wypis z aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVENTI S.A. w Bydgoszczy , odbytego w dniu 21 kwietnia 2011r. ( akt notarialny sporządzony przez

Czytaj więcej

Wpisz szukaną frazę

Wyszukaj